BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland

Per 6 juli 2017 is de oprichting van de BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCN) een feit!

De BVCN heeft als doel het behartigen, ondersteunen en bevorderen van de belangen van haar leden, die betrokken zijn bij en/of opereren in de branche van de uitgifte van cadeaukaarten en beleveniscadeaus in Nederland.

Het bestuur van de BVCN bestaat uit:

Martin de Wilde (Stichting Nationale Platenbon), voorzitter
Jeroen de Fost (Lekkerland), secretaris
Jan Pier van der Grinten (Cadeauconcepten), penningmeester
Tamar de Leeuw (GiftForYou), bestuurslid
Joost Bakker (Primera), bestuurslid

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief die het bestuur van de BVCN heeft uitgegeven.

 

Intersolve steunt ondernemers in ontwikkelingslanden

Naast het realiseren van onze eigen doelstellingen vinden wij het heel belangrijk om als bedrijf maatschappelijk betrokken te zijn en ons in te zetten voor een betere wereld. Daarom kiezen wij ervoor om als bedrijvenambassadeur het werk van Oxfam Novib te steunen.

Oxfam Novib zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden. Dankzij hun microfinancieringsprogramma krijgen ondernemende mensen daar een klein krediet. En daarmee krijgen ze de kans een eigen bedrijfje en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Jaarlijks financiert Intersolve een groot aantal microkredieten. Zo kunnen mensen zelf bouwen aan hun eigen toekomst én dat van hun land.

Wij vinden het als bedrijf belangrijk om niet alleen goede producten/diensten te leveren, maar ook bij te dragen aan een wereld zonder armoede. Lenen bij een bank is voor arme mensen vaak niet mogelijk. Dankzij onze steun krijgen mensen in ontwikkelingslanden toch dezelfde kans als wij. Ze kunnen met een lening een eigen bedrijfje starten en werken aan een zelfstandig bestaan. Oxfam Novib helpt ons om ons ambassadeurschap en onze maatschappelijke betrokkenheid naar buiten toe uit te dragen.

“Oxfam Novib werkt graag samen met het bedrijfsleven aan een wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen door kansarme mensen toegang te geven tot microkrediet. Bij alles wat Oxfam Novib doet gaan we uit van de kracht van de mensen zelf. Voor je zelf kunnen zorgen is essentieel voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan. En het draagt bovendien bij aan de duurzame economische ontwikkeling van een land.”

 

SmartFund en Intersolve help ‘self-employed without employees’ to a secure financial future

As an entrepreneur you are dependent on your personal wellbeing and health conditions. If you are sick for a longer period of time or if you become disabled and unable to work your income may suddenly disappear. 65% of smaller entrepreneurs have not assured themselves through disability insurance. SmartFund is a perfect alternative for employers that do not have the time or do not wish to make the effort to study such a difficult issue. Risk coverage is now much more attractive since SmartFund has collaborated with Intersolve EGI (Electronic Money Institution) for their funds management.

SmartFund is a foundation that stimulates entrepreneurs to collectively set up an association to support each other financially in the event of illness or disability. Every member saves through a monthly contribution to which a joint fund is created.  In the event of an Illness or disability, for a period of up to two years, a monthly tax free gift may be made to a member of the association, based on the amount deposited. This concept is insurance in its most pure form, modernised and with modern protection fund.

Intersolve will help SmartFund to manage the financial control of the SmartFund associations. The money will be managed by Intersolve’s EGI organisation. This escrow service minimizes the chance of error and fraud where Intersolve supervises the distribution of donations in case of illness or disability. As a result, many responsibilities of the administration within the SmartFund association are taken out of their hands. In addition, all cases can be handled without interference of a traditional bank, due to Intersolve’s banking license.

Intersolve is very enthusiastic about this cooperation. Director André Moen: “speaking as an independent entrepreneur I am very well aware of this problem. Especially entrepreneurs of smaller companies who did not start their company to deal with this kind of problem. They want to do business and operate with a passion. Through SmartFund an entrepreneur can easily secure their future in case something happens to them.”

http://www.smartfund.nl

Gift Card Security in The Netherlands

Text is currently only available in Dutch.

Onzekerheid. Na het faillissement van Cadeaubox en de Free Record Shop weet je het als consument niet zeker meer – kan ik mijn cadeaukaart nog wel gebruiken om iets aan te schaffen? Die onzekerheid is voor branchevereniging VBIN (Verenigde Betaal Instellingen Nederland) reden genoeg om de noodklok te luiden. Het mag niet zo zijn dat de consument het vertrouwen in cadeaukaarten verliest.

Geen onlogische conclusie. Want de markt van cadeaukaarten is groot. Nu gaat er tussen de 200 en 300 miljoen in om. De omvang zal alleen maar toenemen. In dit position paper, dat de VBIN op 25 juni openbaar maakte, doet de vereniging drie belangrijke voorstellen:

  1. De politiek moet alle cadeaukaart uitgevende instellingen verplichten zich bij DNB te melden. Dan wordt helder wie waar cadeaukaarten uitgeeft.
  2. Alle uitgevers van cadeaukaarten moeten voldoen aan ‘self governance principles’- een aantal belangrijke regels waarmee kan worden gewaarborgd dat de waarde van de cadeaukaarten voldoende is gedekt.
  3. Als instellingen aan deze voorwaarden voldoen kunnen ze een keurmerk introduceren. Dan weet je als consument dat je bij een veilige instelling je cadeaukaart aan hebt geschaft.

Uiteraard volgen wij deze ontwikkelingen op de voet.

infographic:
André Moen
Managing Director Intersolve and Intersolve EGI
TOP